T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Murgul Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Murgul Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Personel İşleri ve Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Güncelleme Tarihi: 18/03/2020


Görev ve Sorumluluklar


-Kuruma başvuran ve kurumla ilgili geri bildirimde bulunmak isteyen hastaların/yakınlarının sorunlarını, görüşlerini dinler.

-Hastalara/yakınlarına empatiyle ve güler yüzle yaklaşır. Hasta ve yakınlarını kurumun işleyişi ile ilgili bilgilendirir. 

-Başvuranların iletişim bilgilerini alır ve yapılan tüm başvuruları kayıt altına alır.

-Sorunlara çözüm odaklı ve tarafsız yaklaşır. 

-Hemen çözümlenebilecek sorunlar için gerekli yönlendirmeyi yapar.

-Gelen başvuruları “Hasta İletişim Birimi Sözlü Başvuru Kayıt Formu”na ve “Hasta İletişim Birimi Yazılı Başvuru Kayıt Formu”na kaydeder. 

-Yazılı olarak şikayetlerini iletmek isteyen hastaların/yakınlarının şikayetlerini alır ve aynı gün içinde Başhekimliğe iletir.

-Her ay sonunda ay içinde Hasta Hakları Birimine gelen (yazılı, sözlü) tüm geri bildirimleri gruplayarak “Hasta/Hasta Yakını Geri Bildirimleri Aylık Raporu”na aktarır. 

-Her ay başında hastane yönetimince uygun görülen bir kişi ile birlikte Hasta Öneri-Şikayet kutularını açar ve hangi kutudan kaç adet form çıktığını tutanakla kayıt altına alır. 

-Her ay sonunda ay içinde kutulardan çıkan formlarda yer alan geri bildirimleri de gruplayarak “Hasta/Hasta Yakını Geri Bildirimleri Aylık Raporu”na aktarır. 

-Kurumun web sayfasında hasta ve yakınları için ayrılmış görüş-öneri alanlarına gelen önerileri her hafta başında gözden geçirir. 

-Her ay sonunda ay içinde bu alana gelen öneri-şikayetleri de gruplandırarak “Hasta/Hasta Yakını Geri Bildirimleri Aylık Raporu”na aktarır. 

-Kritik gördüğü geri bildirimleri, HKSS’a zaman geçirmeden iletir. 

-Her ayın ilk haftası içinde önceki ayın “Hasta/Hasta Yakını Geri Bildirimleri Aylık Raporu”nu sonunda HKSS’a iletir.

-Gerekli durumlarda kurumun çeşitli kurullarında/komitelerinde Hasta Hakları Birimi’ni temsil eder. istendiğinde hasta/yakını geri bildirimleri ile ilgili görüşlerini sunar. 

-Hasta ve yakınlarının memnuniyetini artıracak öneriler geliştirir ve HKSS ile paylaşır. 

-Gerekli durumlarda, hastaya/yakınına geri bildirim yapar.


WhatsApp Image 2020-03-18 at 10.06.40 (2).jpeg

Selda ÇELİKARSLAN   
Dahili :1003