T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Murgul Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Murgul Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çevre Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 18/03/2020


Görev ve Yetkileri ;
 1. İçme Kullanma Suyu Kontrolü

 2. Göl Ve Deniz Suları Yüzme Suyu İzleme Çalışması

 3. Ambalajlı Su Satış Yerleri Ve Su Nakil Araçlarının İzinlendirilmesi Ve Denetimi

 4. Ambalajlı Sularda Piyasa Gözetim Ve Denetim

 5. Çevresel etki Değerlendirmesi

 6. Kaynak, İçme Suyu Ve Mineralli Su İşletmelerine Tesis, Üretim İzni Ve Denetimi

 7. Ambalajlı Sularda Su Numunesi Alınması

 8. Tankerle İçme-Kullanma Suyu Temin Ve Nakil İzni Verilmesi, Denetlenmesi

 9. Havuz Denetimleri Ve Numune Takibi

 10. Kaplıca Tesisiizinlendirme Denetim Ve Numune Takibi

 11. Biyosidal Ürün Denetimleri Yapmak

 12. Sağlık Görüşü

 13. Müdürlüğümüz Ve Bağlı Birimleriiçerisinde Tehlikeli Atık Yönetiminin Sağlanması


Çevre  Sağlığı  Birim Sorumlusu
Tuğba  İŞÇİ 

Dahili :1005