Teknik Servis Birimi
17 Mart 2020

Ana Sorumluluklar;

 

 • Cihazların kurulum, bakım ve onarımını gerçekleştirmek.
 • Cihazların korunmasını ve problemsiz çalışmasını sağlamak.
 • Teknik Servis kapsamında ihtiyaçları tespit etmek ve Atölye Şefi yöneticisi ile paylaşmak.
 • TEKSER çalışma disiplin ve talimatlarına uymak.
 • Teknik servis işlemlerinin Dış Kaynaklı dokümanlarda tanımlandığı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Yapmış olduğu servis hizmetini raporlamak.(TEKSER ERP yazılımına gerçeğe uygun verileri girmek.)
 • Servis hizmetleri sırasında kullanılan makine, ekipman ve teçhizatın (İzleme ve ölçme teçhizatı dahil) tanımlı kullanım şartlarına uygun kullanmak.
 • Servis hizmetleri sırasında kullanılan makine, ekipman ve teçhizatın (İzleme ve ölçme teçhizatı dahil) periyodik bakım hizmetlerini takip etmek ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Servis hizmetleri sırasında kullanılan makine, ekipman ve teçhizatın (İzleme ve ölçme teçhizatı dahil) arıza durumlarının bildirimini yapmak ve arızanın giderilmesini sağlamak.
 • Arıza ve bakım işlemleri sonucu oluşan kayıtların TEKSER ERP yazılımına düzenli bir şekilde zamanında kaydedilmesi.
 • 5.4-F.01 Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek.
 • Servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan Çevre Boyutlarının (Atıklar) yönetim sistemi içerisinde tanımlandığı şekilde yönetimini sağlamak ve işletme içi alınmış güvenlik kurallarına riayet etmek/ettirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak.
 • Servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak.
 • Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.


         Teknik Servis Birim Sorumlusu
         Murat  MERT 
           Dahili : 1009