İstatistik Birim Sorumlusu
18 Mart 2020

İstatistik Birim Sorumlusu Görev Ve Yetkileri ;


Üst kurum

– kuruluşlar ile hastane yönetimince ilgili mevzuatı kapsamında toplanması

- işlenmesine karar verilmiş bulunan ve hastanemizde üretilen her türlü verinin (Hızlı antibiyotik testi, bulaşıcı hastalıklar, idari

– mali – teknik veriler vb) ilgili birim / kişi / uygulama yazılımlarından elde etmek;

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) başta olmak üzere kullanılan diğer uygulama yazılımlarına kaydetmek, kontrol etmek, çıktılarını almak, imzalatmak.

-Gerekli kişi, birim, kurum ve kuruluşa belirlenen metotla (Yazı- faks- e-posta vb) göndermek, hastanede kalanları muhafaza etmek ve süresi içerisinde arşiv birimine zimmetle teslim etmek.

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.


WhatsApp Image 2020-03-18 at 11.43.31.jpeg

İstatistik Birim Sorumlusu
Tolga  Yasin  ERGÜN 
Dahili :1180