Radyoloji (Röntgen) Birimi
27 Aralık 2021


Görev ve Yetkileri ;

-Biriminde bulunan her türlü aracı  kullanmaya ve işletmeye hazır halde bulundurmak ve gerektiğinde kullanmak

-Sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik kalibrasyon, bakım ve onarımlarını yapmak ve takip etmek, arıza hallerinde bölüm sorumlularına veya biyomedikal ünitesine durumu iletmek

-Uzmanlık gerektiren her türlü radyolojik tetkikler ile skopik tetkikler hariç bütün radyografik tetkikleri yapmak,

-Filmleri CD’ye basmak ve filmlerin rapor yazılmasına kadar geçen sürede muhafazasını sağlamak,

-Radyasyondan korunmak için gerekli tedbirleri almak,

-Hekimin istediği radyolojik tetkikleri, en uygun çekim protokolleri ile yapmak,

-Öncelik sırasına göre(acil hasta vb) hastaları kabul etmek,

-Yapılacak radyolojik tetkikle ilgili olarak hastaları bilgilendirmek ve hazırlanmalarını sağlamak,

-Tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini, tetkik sonrasında hasta bilgilerinin gizliliğini sağlamak,

-Adına düzenlenmiş dozimetreyi çalışırken üzerinde taşımak, belli aralıklarla okutulmasını sağlamak,

-Çekilen filmlerin ya da tetkiklerin kalitesini kontrol etmek,

-Mesai saatleri dışında önemli ve acil hallerde yapılan çağrıya uyarak hastaneye gelir,

-Mesleği ile ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür.


Radyoloji  Birim  Sorumlusu
MUHAMMET  EMİN  BİLGİN