Personel İşleri
24 Temmuz 2023


Personel özlük işlerinden sorumludur.
- Personel Biriminden sorumlu şef, yataklı sağlık kuruluşunda çalışan bütün personelin  ;kadro, terfi, nakil, izin, sicil, atama, emeklilik, sigorta, disiplin, askerlik, vekalet, sosyal yardımlar konularındaki iş ve - işlemlerini  mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlar.
- İstirahatı gerektiren hastalık halinde istirahat verilen personelin istirahat işlemlerini İl Sağlık müdürlüğüne bildirmek, kişisel dosyasına işlemek  ve  yönetmenliğinin kendisine yüklediği görevler ile Hastane - Müdürünün kendisine verdiği diğer hizmetleri yapar.
- Disiplin soruşturmaları yazışmalarını yürütür.
- Birimine bağlı personelin çalışmalarını düzenler ve denetler.
- Personelin görevleri ile ilgili olarak bilgilerinin artırılması için genelge ve genel yazıların açıklamalarını yapar.
- Yıllık İzin talep formunun hazırlanmasını temin eder.
- Kurumun diğer kurumlar ve şahıslar ile ilgili yazışmalarını yapar.
- Kalite çalışmalarına gönüllü katılımı sağlar ve davet edildiğinde görev alır.
- Başhekimin ve Hastane Müdürünün vereceği diğer benzer görev ve yetkileri yerine getirir. 


ŞEHRİBAN DOĞAN BİNİCİ 
SELDA ÇELİKARSLAN   
Dahili :1003