Kurumsal Amaç ve Değerler
07 Haziran 2018

Kurumsal Amaç:

    Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en kısa zamanda, en az maliyetle ve hatasız bir şekilde hizmet üretimi gerçekleştirmek, hasta yakını ve çalışanların istek ve ihtiyacını karşılamaktır.

          Kurumsal Değerlerimiz:

Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.

İşimiz önemlidir, ihmal edilemez.

Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.

Hasta yakını ve çalışanlarımıza yakınız, ihtiyaç ve sorunlarına en uygun çözümleri sunarız.

Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitliği esas alırız.

Kararlarımızı açık ve dürüst bir iletişimle paylaşırız.

Geri bildirim ve öz eleştiriye değer verir, gelişim fırsatları yaratırız.

Çalışanlarımızı tanır, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz.

Hizmet sürecimizin değeri, başarısı ve etkinliği katılımcılığımızla ölçülür.

Çalışanları suçlamaz, süreçleri ve sistemi sorgularız.

Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendiririz.

Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül yaklaşırız.

Tüm gücümüzle çalışır zoru başarmaktan gurur ve heyecan duyarız.

Farklılıkları anlar ve saygı duyarız.

Birbirimizin bilgi ve becerilerine güvenir, hep birlikte çalışırız.

Birbirimize değer verir, birlikte başarmaya inanırız.