Evrak Kayıt ve Hasta Hakları Birim Sorumlusu
27 Aralık 2021


EVRAK KAYIT BİRİMİ

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI

1- Hastane yönetimince uygulanan ve geliştirilen kalite politikalarına uyar, verilen görevleri yerine getirir. Birim ve görev işleyişini anlatan dokümanlarının hazırlanması ve güncelliğinin sağlanmasından, dış kaynaklı dokümanların birimde güncel halde bulundurulmasından ve tüm bu kayıtların saklanmasından ve uygulanmasından sorumludur.
2- Posta, kargo ve elden gelen evraklar EBYS taratılıp gelen numarası verilir ve evrağın ilgili birimlere yönlendirilmesi yapılması amacıyla hastane yöneticisine evrak gönderilir.
3- Hastanemizden dış kurumlara giden evraklar sisteme kayıt edilerek, giden numarası verilir.
4- Posta olacak evraklardan normal postalar zarflanır, tartılıp pulu yapıştırılır. Posta zimmet defterine kayıt yapılıp postaneden mühür basılır. İadeli taahütlü postalar zarflanır ve tartılıp pulu yapıştırılır. PTT yurtiçi servis evrağı 2 adet düzenlenir, postaneye mühürletilir ve daha sonra gönderen birime teslim edilir.
5- Dış kurum evrakları dış zimmet defterine kayıt edilerek zimmet karşılığı teslim edilir.
6- İlgili evraklara hastanemizin mührü ve aslı gibidir işlemleri yapılır.
7- İdareden gelen evrakların (iç tamim vs.) ilgili birimlere ve kişilere (doktor vs.) dağıtımı yapılır.)
8- Kurum içi duyuru yapılacak evrakların sistem üzerinden duyurusu yapılır.
9- Hastanenin belirlediği ve takmakla yükümlü olduğu çalışan tanıtım kartlarını sürekli olarak kullanır.

HASTA HAKLARI BİRİMİ 

GÖREV  VE  SORUMLULUKLARI


1- Kuruma başvuran ve kurumla ilgili geri bildirimde bulunmak isteyen hastaların/yakınlarının sorunlarını, görüşlerini dinler. Hastalara/yakınlarına empatiyle ve güler yüzle yaklaşır. Hasta ve yakınlarını 2 - kurumun işleyişi ile ilgili bilgilendirir. 
3 - Başvuranların iletişim bilgilerini alır ve yapılan tüm başvuruları kayıt altına alır. 
4 - Sorunlara çözüm odaklı ve tarafsız yaklaşır. 
5 - Hemen çözümlenebilecek sorunlar için gerekli yönlendirmeyi yapar. 
6 - Gelen başvuruları “Hasta İletişim Birimi Sözlü Başvuru Kayıt Formu”na ve “Hasta İletişim Birimi Yazılı Başvuru Kayıt Formu”na kaydeder. 
7 - Yazılı olarak şikayetlerini iletmek isteyen hastaların/yakınlarının şikayetlerini alır ve aynı gün içinde Başhekimliğe iletir. 
8 - Her ay sonunda ay içinde Hasta Hakları Birimine gelen (yazılı, sözlü) tüm geri bildirimleri gruplayarak “Hasta/Hasta Yakını Geri Bildirimleri Aylık Raporu”na aktarır. 
9 - Her ay başında hastane yönetimince uygun görülen bir kişi ile birlikte Hasta Öneri-Şikayet kutularını açar ve hangi kutudan kaç adet form çıktığını tutanakla kayıt altına alır. 
10- Her ay sonunda ay içinde kutulardan çıkan formlarda yer alan geri bildirimleri de gruplayarak “Hasta/Hasta Yakını Geri Bildirimleri Aylık Raporu”na aktarır.
11-  Kurumun web sayfasında hasta ve 11- yakınları için ayrılmış görüş-öneri alanlarına gelen önerileri her hafta başında gözden geçirir. 
12- Her ay sonunda ay içinde bu alana gelen öneri-şikayetleri de gruplandırarak “Hasta/Hasta Yakını Geri Bildirimleri Aylık Raporu”na aktarır. 
13- Kritik gördüğü geri bildirimleri, HKSS’a zaman geçirmeden iletir. 
14- Her ayın ilk haftası içinde önceki ayın “Hasta/Hasta Yakını Geri Bildirimleri Aylık Raporu”nu sonunda HKSS’a iletir. 
15- Gerekli durumlarda kurumun çeşitli kurullarında/komitelerinde Hasta Hakları Birimi’ni temsil eder. istendiğinde hasta/yakını geri bildirimleri ile ilgili görüşlerini sunar. 
16- Hasta ve yakınlarının memnuniyetini artıracak öneriler geliştirir ve HKSS ile paylaşır. 
17- Gerekli durumlarda, hastaya/yakınına geri bildirim yapar. 

MARUF VERGİLİ 
DAHİLİ: 1003