Acil Servis Birimi
17 Mart 2020


Acil  Servis  Birim  Sorumlusu Görev ve Yetkileri ;


-ACİL SERVİSİN YAPISAL DÜZENLEMESİ  
-
ACİL SERVİSE HASTA KABUL SÜREÇLERİ

-HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME
-ACİL POLİKLİNİK HASTA KABULÜ
-TRİAJ UYGULAMASI
-HASTANIN KAYIT İŞLEMİNE YÖNELİK UYGULAMA
-HASTA MUAYENE, TANI VE MÜDAHALE İŞLEMLERİ
-MÜŞAHADE SÜRECİ
-HASTALARIN YATIŞI
-HASTALARIN HASTANE DIŞINA SEVK EDİLMESİ
-HASTA VE YAKININ BİLGİLENDİRMESİ
-TABURCU İŞLEMLERİ
-ACİL SAĞLIK HİZMETİ KAPSAMINDA DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR İLE KOORDİNASYON SÜREÇLERİ
-
ACİL SAĞLIK BİRİMİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALMAK.


     Acil  Servis  Birim  Sorumlusu
     Ali  SÜMENGEN
    Dahili :