T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Murgul Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Murgul Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

DÜNYA GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI GÜNÜ (14 HAZİRAN )

Güncelleme Tarihi: 03/06/2021

14 Haziran "Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü"

          Mayıs 2005 'de Tüm Dünya ülkelerinin Sağlık Bakanları tarafından 58'inci Dünya Sağlık Asemblesi toplantısında Gönüllü Kan Bağışını destekleme kararı alındı.
ABO Kan grubu Sistemini bulan Nobel ödüllü Karl Landsteiner'indoğum günü olan 14 Haziran,
gönüllü ve karşılıksız kan verme alanında faaliyet gösteren Uluslararası Kızılay,
Kızılhaç Dernekleri Federasyonu,Uluslararası Kan Donor Organizasyonları Federasyonu(FIODS) Uluslararası Kan Transfuzyon Derneği(ISBT)tarafından,
Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü olarak ilan edilmiştir.

 

Bir Damla Kan Birçok Hayat Kurtarır

- Kan Transfüzyonu hayat kurtaran bir tedavidir.Kanamalarda,Travmalarda,Kanser Hastalarında,Kan Değişimi gerektiren durumlarda ve Kanamalı Cerrahi müdahalelerde hayat kurtarıcıdır.

- Kan Transfüzyonu hayat kurtarırken hastaya ciddi hayati riskleri de olabilir.Transfüze edilen kan onu bağışlayan kişinin doku özelliklerini,serolojik özelliklerini de hastaya naklederek ölümcül olabilen enfeksiyon ve immünolojik yan etkilere neden olabilir.Her Kan bağışında vericinin AİDS,Hepatit B-C, Sifiliz,CMV testleri yapılır.Bu nedenle düzenli gönüllü kan verenler,Güvenli Kan'ın kaynağıdır.

- Dünyada heryıl toplanan yaklaşık 81 milyon ünite kanın ancak 27 milyonu dünya nüfusunun %82'sinin yaşadığı düşük ve orta gelirli ülkelerde toplanmaktadır.Orta gelirli ülkelerde üç kat,Yüksek gelirli ülkelerde oniki kat fazla kan toplanmaktadır.Yüksek gelirli ülkelerde kan bağışlarının %94'ü gönüllü ve karşılık beklemeyen kan bağışçılarından karşılanmaktadır.Orta ve düşük gelirli ülkelerde %43'den fazla kan bağışı hala paralı ve ya aile,yakın akraba yada replasman bağışçılardan sağlanmaktadır.

- Günümüzde teknolojinin bu kadar geişmesine rağmen, Yapay Kan imal edilememekte ve tek kaynağı insan olarak önemini korumaktadır. Bunun için de Gönüllü Kan Bağışçılarına ihtiyaç duyulmakta Güvenli Kan ihtiyacının hemen tamamı bu şekilde sağlanmaktadır.